Серија Реке Србије, емисија Морава, Западна Мoрава, пета епизода, део емисије о манастиру Жича

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РТС задржава права на ове видео материјале који су део програмског архива РТС.