Монографије

 

Монографске публикације и делови монографских публикација о манастиру Жича преузети су из Претраживе дигиталне библиотеке РС која садржи дигитализоване претраживе материјале из фондова библиотека Републике Србије.

 

Жича и Студеница - путописна црта из Србије

 

Манастир Жича - хисторија

 

Жича / одломак из: Жича и Лазарица

 

Жича / одломак из: Старинар новог реда, година 1

 

Жича, део 3/ одломак из: Старинар новог реда, година 2

 

Жича, део 4 / одломак из: Старинар новог реда, година 3

 

Седмовратна Жича - сепарат

 

Света Жича

 

Жича - пабирци о манастиру, народу и околини

 

Жича - Календар за народ и свештенство за годину 1898.

 

Жича - Календар за народ и свештенство за годину 1899.

 

Жича - Календар за народ и свештенство за годину 1900.

 

Автокефалност српске архиепископије / одломак из: Свети Сава и автокефалност српске и бугарске цркве

 

 

CreativeCommons Ауторство-Делити под истим условима 4.0.