Прилог о манаситру Жича, снимак из 1959. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РТС задржава права на ове видео материјале који су део програмског архива РТС.